Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Θεολογία Ιστορία Θέματα Εκκλησιαστικής Ιστορίας > Ευσεβίου Καισαρείας τ.1 (ΕΠΕ) Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλία Α΄- Γ΄. Τόμος 1


Ευσεβίου Καισαρείας τ.1 (ΕΠΕ) Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλία Α΄- Γ΄. Τόμος 1

Ευσεβίου Καισαρείας τ.1 (ΕΠΕ) Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλία Α΄- Γ΄. Τόμος 1

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
€26,50  €23,85 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 2
Χρονολογία έκδοσης:  1977
ISBN: 37107
Σχήμα: 21x14
Σελίδες: 370
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ "ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ"
Κωδικός βιβλίου: 37107
Εξώφυλλο: ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Περιεχόμενα>>  
Πρόλογος 7 - 8
Εισαγωγή 9-68
Βιβλιογραφία 69-73

ΒΙΒΛΙΟΝ Α'
Κείμενον - Μετάφρασις 74
α' Τίς η της επαγγελίας υπόθεσις 74 - 78
β' Επιτομή κεφαλαιώδης περί της κατά τον σωτήρα και Κύριον ημών τον Χριστόν
του Θεού προϋπάρξεώς τε και θεο­λογίας 78-94
γ' Ως και το Ιησού όνομα και αυτό δη το του Χριστού έγνωστό τε ανέκαθεν και
τετίμητο παρά τοις θεσπεσίοις προφήταις 94-102
δ' Ως ου νεώτερος ουδέ ξενίζων ην ο τρόπος της προς αυτού
καταγγελθείσης πασί τοις έθνεσιν ευσεβείας 104 - 110
ε' Περί των χρόνων της επιφανείας αυτού της εις ανθρώπους 110-112
στ' Ως κατά τους χρόνους αυτού ακολούθως ταις προφητείαις
εξέλιπον άρχοντες οι το πριν εκ προγόνων διαδοχής του Ιου­δαίων
έθνους ηγούμενοι πρώτος τε αλλόφυλος βασιλεύει αυ­τών Ηρώδης 114-118
ζ' Περί της εν τοις ευαγγελίοις νομιζομένης διαφωνίας της περί
του Χριστού γενεαλογίας. . 118-128
η' Περί της Ηρώδου κατά των παίδων επιβουλής και οία μετήλθεν αυτόν
καταστροφή βίου 128-136
θ' Περί των κατά Πιλάτον χρόνων 136-138
ι' Περί των παρά Ιουδαίοις αρχιερέων καθ' ους ο Χριστός την
διδασκαλίαν εποιήσατο 138 - 142
ια' Τα περί Ιωάννου του βαπτιστού και του Χριστού μεμαρτυρημένα 142 -146
ιβ' Περί των μαθητών του Σωτήρος ημών . 146 - 148
ιγ' Ιστορία περί του των Εδεσσηνών δυνάστου 148-158


ΒΙΒΛΙΟΝ Β'
Κείμενον - Μετάφρασις.. 160
α' Περί της μετά την ανάληψιν του Χριστού διαγωγής των
Αποστόλων 160-168
β' Όπως Τιβέριος υπό Πιλάτου τα περί του Χριστού διδαχθείς
εκινήθη 168-170
γ' Όπως εις πάντα τον κόσμον εν βραχεί χρόνω διέδραμεν
ο περί του Χριστού λόγος 170-172
δ΄ Ως μετά Τιβέριον Γάϊος Ιουδαίων βασιλέα καθίστησιν Αγρίππαν, τον Ηρώδην
αϊδίω ζημιώσας φυγή 174
ε' Ως Φίλων υπέρ Ιουδαίων πρεσβείαν εστείλατο προς Γάϊον 174-178
στ' Όσα Ιουδαίοις συνερρύη κακά μετά την κατά του Χριστού
τόλμαν 178-182
ζ' Ως και Πιλάτος εαυτόν διεχρήσατο 182-184
η' Περί του κατά Κλαύδιον λιμού 184
θ' Μαρτύριον Ιακώβου του αποστόλου 184-186
ι' Ως Αγρίππας ο και Ηρώδης τους Αποστόλους διώξας
της θείας παραυτίκα δίκης ήσθετο . 186-190
ια' Περί Θευδά του γόητος 190 -192
ιβ' Περί Ελένης της των Αδιαβηνών βασιλίδος 192-194
ιγ' Περί Σίμωνος του μάγου .. 194 -198
ιδ' Περί του κατά Ρώμην κηρύγματος Πέτρου του αποστόλου 198 - 200
ιε' Περί του κατά Μάρκον ευαγγελίου 200 - 202
ιστ' Ως πρώτος Μάρκος τοις κατ' Αίγυπτον την. είς τον Χριστόν
γνώσιν εκήρυξεν. 202
ιζ' Οία περί των κατ' Αύγυπτον ασκητών ο Φίλων ιστορεί 204 - 214
η' Όσα του Φίλωνος εις ημάς περιήλθε συγγράμματα.. 214-218
θ' Οία τους εν Ιεροσολύμοις Ιουδαίους συμφορά μετήλθεν
εν τη του Πάσχα ημέρα 218-220
κ' Οία και κατά Νέρωνα εν τοις Ιεροσολύμοις επράχθη... 220 - 222
κα' Περί του Αιγυπτίου, ου και των Αποστόλων αι Πράξεις
εμνημόνευσαν 222-224
κβ' Ως εκ της Ιουδαίας εις την Ρώμην δέσμιος αναπεμφθείς
Παύλος απολογησάμενος πάσης απελύθη αιτίας 224-226
κγ' Ως εμαρτύρησεν Ιάκωβος ο του Κυρίου χρηματίσας αδελφός 228-236
κδ' Ως μετά Μάρκον πρώτος επίσκοπος της Αλεξανδρέων εκ­κλησίας
Αννιανός κατέστη 238
κε' Περί του κατά Νέρωνα διωγμού, καθ' ον επί Ρώμης Παύλος και Πέτρος τοις
υπέρ ευσεβείας μαρτυρίοις· κατεκοσμήθησαν 238-240
κστ' Ως μυρίοις κακοίς περιηλάθησαν Ιουδαίοι, και ως τον ύστατον προς
Ρωμαίους ήραντο πόλεμον 242


ΒΙΒΛΙΟΝ Γ
Βιβλίον Γ' 244
Κείμενον - Μετάφρασις 244
α' Όποι γης εκήρυξαν τον Χριστόν οι Απόστολοι 244
β' Τις πρώτος της Ρωμαίων εκκλησίας προέστη 244-246
γ' Περί των επιστολών των Αποστόλων 246 - 248
δ' Περί της πρώτης των Αποστόλων διαδοχής 248 - 252
ε' Περί της μετά τον Χριστόν υστάτης Ιουδαίων πολιορκίας 252 - 256
στ' Περί του πιέσαντος αυτούς λιμού 256 - 268
ζ' Περί των του Χριστού προρρήσεων 266-272
η' Περί των προ του πολέμου σημείων 274 - 278
θ' Περί Ιωσήπου και ων κατέλιπεν συγγραμμάτων 278 - 280
ι' Όπως των θείων μνημονεύει βιβλίων 280 - 284
ΐα' Ως μετά Ιάκωβον ηγείται Συμεών της εν Ιεροσολύμοις
εκκλησίας 284
ιβ' Ως Ουεσπασιανός τους εκ Δαυίδ αναζητείσθαι προστάττει 286
ιγ' Ως και Ρωμαίων δεύτερος Ανέγκλητος επισκοπεί 286
ιδ' Ως δεύτερος Αλεξανδρέων ηγείται Αβίλιος 286
ιε' Ως τρίτος μετ' αυτόν Κλήμης 286 - 288
ιστ' Περί της Κλήμεντος επιστολής 288
ιζ' Περί του κατά Δομετιανόν διωγμού 288
ιη' Περί Ιωάννου του αποστόλου και της Αποκαλύψεως 290
ιθ' Ως Δομετιανός τους από γένους Δαυίδ αναιρείσθαι προσ­τάττει 290-292
κ' Περί των προς γένους του Σωτήρος ημών 292-294
κα' Ως της Αλεξανδρέων εκκλησίας τρίτος ηγείται Κέρδων 294 - 296
κβ' Ως της Αντιοχέων δεύτερος Ιγνάτιος 296
κγ' Ιστορία περί Ιωάννου του αποστόλου 296-302
κδ' Περί της τάξεως των ευαγγελίων 304-310
κε' Περί των ομολογουμένων θείων Γραφών και των μη τοιούτων 310-314
κστ' Περί Μενάνδρου του γόητος 314-316
κζ' Περί της των Εβιωναίων αιρέσεως 316-318
κη' Περί Κηρίνθου αιρεσιάρχου. 318-320
κθ' Περί Νικολάου και των εξ αυτού κεκλημένων 320 - 322
λ' Περί των εν συζυγίαις εξετασθέντων Αποστόλων 322-324
λα' Περί της Ιωάννου και Φιλίππου τελευτής 324 - 328
λβ' Όπως Συμεών ο εν Ιεροσολύμοις επίσκοπος εμαρτύρησεν 328 - 332
λγ' Όπως Τραϊανός ζητείσθαι Χριστιανούς εκώλυσεν 332 - 334
λδ' Ως της Ρωμαίων εκκλησίας τέταρτος Ευάρεστος ηγείται 334
λε' Ως τρίτος της εν Ιεροσολύμοις Ιούστος 334
λστ' Περί Ιγνατίου και των επιστολών αυτού 336 - 342
λζ' Περί των εις έτι τότε διαπρεπόντων ευαγγελιστών 342 - 344
λη' Περί της Κλήμεντος επιστολής και των ψευδώς εις αυτόν
αναφερομένων. 344-346
λθ' Περί των Παπία συγγραμμάτων 342 - 354

Πίναξ ονομάτων και πραγμάτων. 357-365

Πίναξ περιεχομένων 367-370
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
   
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Ευσεβίου Καισαρείας τ.1 (ΕΠΕ) Εκκλησιαστική Ιστορία, Βιβλία Α΄- Γ΄. Τόμος 1 - ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ
€26,50 €23,85
 
 
 
^BACK TO TOP