Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Θεολογία Ξενόγλωσσα Ιταλικά > Vicino a Padre Porfirio ( Un Suo Figlio Spirituale Racconda) (Ιταλικά)


Vicino a Padre Porfirio ( Un Suo Figlio Spirituale Racconda)  (Ιταλικά)

Vicino a Padre Porfirio ( Un Suo Figlio Spirituale Racconda) (Ιταλικά)

GIANNITSIOTIS KONSTANTINOS
€12,00  €10,80 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 1
Χρονολογία έκδοσης:  2005
ISBN: 9608538262
Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 485
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
Κωδικός βιβλίου: 26816
Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Περιεχόμενα>>  
COMMENTO ALL' EDITIONE ITALIANA 7
Prefazione dell'Editore 9
LETTERA DI PADRE PORFIRIO AI SUOI FIGLI SPIRI­TUALI 13
PREFAZIONE DELL'AUTORE 17
PRIMO INCONTRO 19
SECONDO INCONTRO 27
SONDAGGIO NEL FONDO DELL'ANIMA 31

RELAZIONI INTERPERSONALI 37
Abbi compassione dell'uomo ferito da un bandito 37
Correggere il male e non condannarlo 40
I cattivi pensieri sono pericolosi 40
Perdonate gli altri 42
Non chiedere di essere amato 42
Ama tutti 43

CARITΑ' UMANA
TRAMITE L' AMORE DIVINO 44
L'amore della pastorella e l'amore di Gesu 44
Sei unito con tutti i membri della Chiesa 48

PREGHIERA 50
Insegnamento pratico 50
Tu ed io siamo una sola cosa 52
E' grande l'aiuto della preghiera notturna 54
Il sogno di un "ospedale di guardia-monastero" 55
Inizio della realizza/ione del sogno 56
Ti aiuto di piu con le mie preghiere 58
Baciamano in preghiera 60
Non stancarti di pregare 60
La carezza spirituale della preghiera 61
La storia di Maria, Dimitri e Giorgio 62
La preghiera ci reca giovamento in ogni cosa 64
Dobbiamo chiedere di diventare
degni dell'amore di Dio 64
Fate delle metanie
(genuflessioni in atto di penitenza ) 66
Aiutali con la tua preghiera 66
Preghiera anche sul lavoro 67

PRIMA NOTA DELL'EDITORE 68
Insegnamenti di padre Porfirio riguardo alla preghiera del cuore
(la preghiera di Gesu) 68
Monaco Paisios
Istruzioni per la preghiera del cuore 70
Istruzioni per la preghiera di Gesu 71
Amore e violenza 76
Il bandito che e diventato monaco
e ha vinto i ladri con la forza 76
Il monaco semplice che ha vinto
i ladri con la preghiera 79
La difesa da un cane pastore:
con la preghiera o con le pietre? 81

IL DONO DI VEDERE E PREVEDERE 84
Cosa vede il chiaroveggente 84
Preveggenza e silenzio fino al momento
opportuno 85
Ma questi sono defunti? 86
Il soprannome infantile 86
Ti telefonera 87
Risposta immediata della preghiera 87
Consiglio che viene confermato
dalla chiaroveggenza 89
Ti ho visto, ti vedevo, vedo 90
La Croce davanti al monastero 91
La piazza del paese 92
La predica inopportuna 92
Mi ha analizzato, mi ha distrutto,
mi ha fatto apezzi 93
Ιο ti conosco meglio 93
La scoperta del nascondiglio 94
L'operazione che non e stata fatta 95
I contrattempi che ci conducono all'incontro 97
Figliolo benedetto, non aver paura,
sto arrivando! 99
Tu difficilmente ti sposerai 100
Lacrime per qualcosa che deve succedere 101
11 cristiano intransigente,
lafumatrice e il padre 102
La visita degli hippy 103
"Non cerco " "Ti trovera lui" 105
Il temporale che non e scoppiato 107
Il cibo che e stato trovato 108
La macchina che non e precipitata 110
Viaggio verso l'ignoto andato a buon fine 110
Il colore piu adatto 111
Il calcolo uscira da solo 112
Il battesimo a distanza del bambino
(aereobattesimo) 113
E' gia tornato 114
La terza cascata 114
Cavi ad alta tensione 115
Ieri ho visto nei tuoi pensieri 115
Risposta ad un pensiero 116
Misurazione a distanza 116
Quando il Male ti stringe 117
Il chiavistello che si e aperto 118
La preghiera che ha
tranquillizzato lo psicopatico 119
Un padre spirituale 120
Una indimenticabile passeggiata 121
E' giunta l'ora di lasciare i testi
filopatristici e passare a quelli patristici 122
Vedo nel profondo della sua anima 123
Avra dei figli 124
I problemi dei figli 124
Come il padre ha convinto
il cacciatore incredulo 125
Istruzioni per un percorso sconosciuto 125
Suggerimenti per lo studio dei temi d'esame 126
Suggerimenti del padre cieco
per migliorare l'icona 126
Dio ha una vista sferica 127
Avvertimento: il diavolo e in agguato 127
L'indemoniato che accusa il padre 128
Ιο sono un cristiano ortodosso 129
Il padre trova l'acqua 129
Il padre non usa il suo dono a scopo personale 130
Glossolalia
Colloquio con una francese senza interprete 130

SECONDA NOTA DELL'EDITORE 131
A. La francese 131
B. La supcriora 137
Perch? il fatto e stato rivelato 137
Il racconto della supcriora 138
Altre esperienze della Supcriora 139
C. La Glossolalia 145
I vari pareri degli esegeti 145

IL DONO DI GUARIRE 153
L'esperienza del padre sulle malattie 153
La sua prima malattia 153
Le sue ultime malattie 154
La preghiera per il tumore 155
La preghiera disinteressata e in grado di guarire 156
La malattia come esercizio 158
L'infarto 158
La cataratta 162
L'ernia 164
Due padri spirituali soffrono insieme 165
Il padre come mio medico personale 168
La prima diagnosi 168
La sospensione della medicina inadeguata 170
Le vertigini e l'anima 171
La previsione dell'ictus cerebrale 172
La previsione del mio infarto 177
Mi chiedevo cosa tu avessi 181
Le medicine 181
Il padre come medico del mondo 183
La signora affetta da cancro
che e guarita senza operazione 183
Il Maligno e le malattie 187
Ammalati affetti da cancro che sono guariti
dopo l'operazione 191
Un'operazione al cervello riuscita 192
27 Consigli, diagnosi e cure 194
Malattie del corpo e dell'anima 204
Allieta curando, gioisce soffrendo 206
La liberazione dell'anima rompe i vincoli della malattia 211

TERZA NOTA DELL'EDITORE 212
Nota introduttiva 212
Racconto 212
L'esperienza della vittoria della
salute dell'anima 224
I dolori dei martiri e i dolori del padre 225
I dolori dei martiri 225
I dolori del Padre 226

QUARTA NOTA DELL' EDITORE 228
Il superamento del dolore 228
Introduzione 228
Il racconto 229
Continua il racconto del padre 238

IL DONO PASTORALE 243
Non dovete trattenerla con la paura 244
Preghiera e non rimprovero 246
Quando sono a digiuno capisco meglio 247
Piu tu ti lamenti, piu lui ritarda 247
Lo stipendio celeste 249
La nostra bottega di rigattiere 250
Poveri orfanelli 251
Con le cattive non si ottiene nulla 251
Puoi santificarti anche
nel bel mezzo di piazza Omonia 252
Il clima gioioso nel cortile del padre 254
Puoi venire quando vuoi 255
Quando la separazione e il minore dei mali 255
L'amore copre tutto 256
Quando la coscienza critica 257
Ora mi sono arreso 258
Il secondo consiglio 259
Con questo freddo 259
Hai perso te stessa 261
Devi andare al Monte Atos 262
Tre giorni di preghiera e digiuno 262
Giovanna d'Arco (Jeanne d'Are) e lo Zantac 263
Stai attento alla tua salute 264
Pareri riguardo a padri spirituali 264
Pretesa non esaudita 264
La guerra segreta contro la fede 265
La visitatrice arrogante 267
L'amore per il padre reca
giovamento al visitatore 268
Dialoghi tra padri spirituali 269
Il saggio o il preveggente? 270
Il ministro e il suo collaboratore 272
I politici confusi 272
Lasciatelo in piedi per fargliela pagare 273
Fiducia nella Provvidenza di Dio 273
Senza la grazia 274
Inoperosita e disperazione 274
I fiori e le spine 275
La luce allontana le tenebre 275
Acccttazione del sacrif?cio per amore 276
Deciderai da solo 277
Le risposte di Dio non vengono date per caso 278
Dona loro 278
Compratemi un giornale 279
Mi auguro che Dio metta la Sua mano 280
Dobbiamo salvaguardare l'unione dei fedeli 280
Educazione e grazia 281
Non criticate 281
Quando diventeremo santi 282
Una telefonata a notte fonda 282
Il momento della morte
Il Giudizio Universale 283
Tempo per rimproverare, tempo per elogiare 284
Venuta in aereo da Creta per vedere il padre 285
Il mio padre spirituale 285
Il vignaiolo 286
I personaggi celebri gli fanno visita di nascosto 286
Queste persone non cambieranno mai 286
Consigli ad un madre
che soffriva di esaurimento nervoso 287
Devi cambiare compagnie 288
E' meglio fallire da laico 288
Chi e maldisposto rimane senza aiuto 288
Il fumo dell'aspirante sacerdote 290
L'acqua ti ha salvato 290
Zelo e benedizione 291
Prima all'orecchio di Dio 291
Chiamate inattese 292
Assediatela con le vostre preghiere 293
Pur amandoli, li opprimevate 294
Devi smettere di fumare immediatamente 294
Sei influenzato da ci? con cui sei in rapporto 294
I figli non vanno oppressi 295
La risposta adatta ad ogni domanda 296
Quando ci prende la testardaggine 296

L'UMILTΑ' 298
L'umilta morbosa e lo psichiatra 298
Come e buono il nostro Dio 300
Respingere le lodi e accettare le critiche 302
La stuoia e gli scorpioni 305
Umilta e grazia 307
Tu cosa ne dici? 308
Beneficenza nascosta 309
Fotografie e registratori 310
Perfetta ubbidienza 311
Tu che ti fingevi santo 312
Umilta e ubbidienza 312
Tentazioni d'infanzia 313
Prego umilmente 314
Cantare con umilta 314
La sua croce scolpita nel legno 314
Il dentista e suoi denti 315
Umile racconto riguardo ai doni 316

IL DISCERNIMENTO 318
Il rimprovero per una informazione inopportuna 318
Non ricordare al prossimo i suoi errori 320
Avevo bisogno, ma non ho detto niente 321
Voltati verso la finestra 322
Non proporgli piu di venire da me 323
Un suggerimento discreto 324
Con il tuo silenzio hai aiutato il ragazzo 324
Discrezione fraterna 326
L'acquisto del pesce 327
Il televisore donato 328
Perch? disturbare Dio? 329

LA RISATA D'AMORE 330
Una risata innocua, ingenua, umile 330
Anche tu per? sei un padre tiranno 330
Ma sei venuto senza occhiali? 332
Ma sei stupido? 332
Cercando un nome 332
Come si e.liberato di una signora insistente 334

QUESTIONI FINANZIARIE 337
Siamo solo gli amministratori dei nostri beni 337
Investimenti in cielo e sulla terra 338
Donazione e prestito 338
Comportati come una povera 340
Assicura i tuoi terreni 340
Non ti devi occupare di questi dettagli 341
Ho comprato una macchina
per il lavoro a maglia e lavoravo 341
Perch? costruire degli edifici cos? grandi? 342

RELAZIONI FRA I DUE SESSI 344
N? severo, n? indulgente
Semplicemente: giusto 344
L'attrazione psicosomatica
e una cosa buona o no? 345
Amore per il peccatore 346
Consigli per il matrimonio 347
Coppia problematica - figlio problematico 348
Affrontare l'errore 349
Vostro figlio vi unira 349
Nella casa di tolleranza 350
Ho iniziato da una cosa facile 351
Un rapporto morboso 352
Un'anima incostante 353
Ti fara santo con i suoi capricci 354
Procediamo ora verso la santita 355
Una sensibilita da santificare 355
Il peso del peccato carnale 356
Le cause delle tentazioni 356
La migliore musica 357
Matrimonio o celibato 357
Condurre a Cristo, il vero Sposo 362

VARIETA' DI DOTI 364
Le doti come mezzo di salvezza 364
Risposta secondo l'uomo
e risposta secondo Dio 368
Satana ci ha ingannato 369
Questa volta lo inganniamo noi 370
Intervento graduale 371
Intervento immediato 372
Che cosa significa "esterrefatto"? 373
Che cosa significa "si innalza"? 374
Dio non punisce 375
L'intervento di Dio e segreto 376
Dio rispetta la liberta del diavolo 377
Dio rispetta la nostra volonta 378
Ubbidienza per orgoglio 379
Sereno davanti agli attacchi del nemico 381
Quando arriva Cristo il peccato si allontana 382
Trasfigurazione divina 383
Maria sa classificare la sua laboriosita 385
L'amore del padre 387
Gli altri frutti dello Spirito 388
Nascondi la tua virtu 391
Aspetto povero, ricchezza nascosta 391
Saggio discernimento 392
Istruito direttamente da Dio 393
Accettava tutti 394
Rispettava tutti 394
Non sono n? un mago n? un profeta 395
Missionario dal suo eremo 396
Pienezza, diligenza, moderazione 397
Un vero aiuto 398
Sempre pronto e veramente umile 399
Serio e allegro 400
Pieno di umanita 400
Senza paura 401
Piena conoscenza del corpo e dell'anima 401
Il sentimenti non sono quelli che sembrano 404
Parole allegoriche 407
Benedizione silenziosa 408
Spiegazioni dettagliate 408
Compartecipazione e aiuto 409
Prudenza e saggezza 410
Non discriminava nessuno 410
Educatore 411
Semplice e profondo 412
Il suo pasto frugale 412
Attenzione, raccoglimento e preghiera 413
Sonno a comando 414
Oblio e dimenticanza 415
Un amore libero 417
Gioia pasquale 419
Gli inni della Chiesa 420
L'unita della Chiesa 421
Amore infinito verso Cristo e verso prossimo 423
Rispettare le formalita, ma non il formalismo 427
Santificandosi in piazza Omonia 427
Mi sono messo nei guai per te 428
Prima il volere di Dio 430
Iniziazione alla Chiesa terrena increata 432
L'hai capito? 434
Siediti, non andartene 436
Nemici e negatori 438
Rifugio 441
La bellezza della bonta 441
La semplicita della parola 443
Serena combattivita 443
Interesse per tutto 443
La celebrazione dell'Eucaristia 445
Una visione per l'autore 446
Poeta 449

VERSO L'ETERNITA' 451
Immerso nell'amore Divino 451
Devi diventare immortale giada adesso 452
Aspetto che la chiesa
sia terminata e poi me ne vado 455
Servendo un santo 457
Devi pregare per me 459
Il saluto 460

EPILOGO 463
Venerabile e carissimo padre mio 463
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
   
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Vicino a Padre Porfirio ( Un Suo Figlio Spirituale Racconda) (Ιταλικά) - GIANNITSIOTIS KONSTANTINOS
€12,00 €10,80
 
 
 
^BACK TO TOP