Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Οικονομία & Διοίκηση Management > Διαχείριση Γνώσης


Διαχείριση Γνώσης

Διαχείριση Γνώσης

ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
€17,10  €15,39 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 2
Χρονολογία έκδοσης: 06 2017
ISBN: 9789603519775
Σχήμα: 17,5x24
Σελίδες: 262
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
Κωδικός βιβλίου: 2624
Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Περιγραφή
Σκοπός του συγγρά΅΅ατος είναι να αναπτύξει και να παρουσιάσει αναλυτικά την έννοια της «διαχείρισης γνώσης» και να συ΅βάλει στην κατανόηση των θεωριών και των πρακτικών της. Παρουσιάζοντας τις έννοιες, ο τρόπος διαχείρισης της γνώσης, οι στρατηγικές για την ανάπτυξη της διαχείρισης της γνώσης στις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ικανότητες αυτών που ασχολούνται ΅ε το αντικεί΅ενο. Στόχος αυτού του πονή΅ατος είναι αφενός να παράσχει στους αναγνώστες τη δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της γνώσης αλλά και τις διαδικασίες της διαχείρισής της και αφετέρου να παρουσιάσει τις δυνατότητες της καινοτο΅ίας στην εκπαίδευση. Η διαχείριση της γνώσης επηρεάζει τη διοίκηση των οργανώσεων σε πολλά επίπεδα, όπως είναι η δη΅ιουργία και η αξιοποίηση του κεφαλαίου γνώση, η ανταγωνιστική ποιότητα των παρα΅έτρων της γνώσης, η επιτυχής εφαρ΅ογή τους σε όλες τις δραστηριότητες της οργάνωσης ΅ε σκοπό την αύξηση της αποτελεσ΅ατικότητας και της αποδοτικότητας και τέλος η συγκρότηση και η λειτουργία των οργανώσεων. Μέσω του συγγρά΅΅ατος ο αναγνώστης είναι σε θέση να διαχειρίζεται τη γνώση χρησι΅οποιώντας κατάλληλα συστή΅ατα, να καταγράφει και να αναπαριστά τη γνώση ΅ε συστη΅ατικό τρόπο, να κατανοεί βασικά θέ΅ατα στην οργάνωση και λειτουργία των οργανώσεων και τέλος να ΅ελετά τις έννοιες της καινοτο΅ίας και της επιχειρη΅ατικότητας. Επίσης παρουσιάζονται οι διαφορετικοί ορισ΅οί, οι προοπτικές και οι προσεγγίσεις της διαχείρισης της γνώσης, επιση΅αίνονται οι διαφορετικές φιλοσοφικές προσεγγίσεις της έννοιας, περιγράφονται οι τεχνολογίες που απαιτούνται να εφαρ΅οστούν, και ο τρόπος ΅ε τον οποίο τα συστή΅ατα διαχείρισης γνώσης ΅πορούν να χρησι΅οποιηθούν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, η φύση της οργανωσιακής κουλτούρας ΅ετά τη χρήση των νέων ΅εθοδολογιών και τεχνολογιών και άλλα. Το βιβλίο αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει ένα χρηστικό εργαλείο τόσο για τους φοιτητές που παρακολουθούν ΅αθή΅ατα που αφορούν στη Θεωρία των Οργανώσεων, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στη Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυνα΅ικού, όσο και σε ειδικά θέ΅ατα της εκπαίδευσης, ανάπτυξης στελεχών και των οργανισ΅ών που «΅αθαίνουν» στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ΅ατα της χώρας.
 
Look inside - Αποσπάσματα του βιβλίου

Πατήστε την εικόνα για μεγέθυνση
  1/6
 
 
Περιεχόμενα>>  
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 17
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 19
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 21
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΘ. ΚΟΥΣΤΕΛΙΟΥ, Παν. Θεσσαλίας 23
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Β. ΚΕΦΗ, Πάντειο Πανεπιστήμιο 25
Εισαγωγή 27
Ευχαριστίες 31

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Η Συμβολή της Γνώσης στο Επιχειρησιακό Management

1.1 Εισαγωγή στο επιχειρησιακό management 34
1.2 Ανάλυση του σύγχρονου διοικητικού γίγνεσθαι 37
1.3
Η προστιθέμενη αξία της γνώσης στη διαμόρφωση
του επιπέδου ανταγωνιστικότητας των οργανισμών 40
1.4
Η διαμορφούμενη δυναμική των οικονομικών μονάδων
υπό το πρίσμα της διοίκησης γνώσης 40
1.4.1 Η συνεισφορά της διοίκησης γνώσης στη βελτίωση
του επιπέδου ανταγωνιστικότητας 41
1.4.2 Διαχείριση Γνώσης. Αναγκαιότητα ή πολυτέλεια; 42
Σύνοψη 48
Λέξεις-κλειδιά 48
Ερωτήσεις για συζήτηση 48
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση 49
Ξενόγλωσση 50
Διαδικτυακές πηγές 50
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η Διαμόρφωση των Συστημάτων της Διαχείρισης Γνώσης

2.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 54
2.2
Εννοιολογικές οριοθετήσεις για τη Διαχείριση της Γνώσης 63
2.3 Η ιστορική εξέλιξη της Διαχείρισης της Γνώσης 75
2.4 Τα προβλήματα στη διαχείριση της γνώσης 81
2.5 Τα στάδια της Διαχείρισης Γνώσης 83
2.6 Η οργάνωση και η αξιοποίηση της γνώσης 88
2.7
Μοντέλα και διοικητικά συστήματα Διαχείρισης Γνώσης 97
2.8 Η Διαχείριση της Γνώσης στην πράξη 101
2.8.1
Η Διαχείριση της Γνώσης ως βασικό εργαλείο
του ιδιωτικού τομέα 101
2.8.2
Η Διαχείριση της Γνώσης στη διάθεση της δημόσιας
διοίκησης 103
2.9 Η ηθική διάσταση της Διαχείρισης της Γνώσης 109
2.10 Συμπεράσματα κεφαλαίου 116
Σύνοψη 119
Λέξεις-κλειδιά 120
Ερωτήσεις για συζήτηση 120
Ομαδική εργασία διαδικτύου 121
Προτεινόμενα θέματα εργασιών 121
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση 122
Ξενόγλωσση 125
Θεσμικά κείμενα 129
Διαδικτυακές πηγές 129

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ανάλυση και Στρατηγική της Διοίκησης της Γνώσης

3.1 Συστατικά στοιχεία της Διοίκησης Γνώσης 134
3.2 Εργαλεία και τεχνικές της Διοίκησης Γνώσης 139
3.3 Μετατροπή και κωδικοποίηση της γνώσης 155
3.4 Μέτρηση και αξιολόγηση της γνώσης 156
3.5
Κατάρτιση και εκπαίδευση στη Διαχείριση Γνώσης 161
3.6 Στρατηγική της Διοίκησης Γνώσης 162
3.6.1 Εισαγωγή στη στρατηγική διοίκηση 162
3.6.2 Η στρατηγική θεώρηση της Διαχείρισης Γνώσης 168
3.6.3 Προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση στρατηγικών
Διοίκησης Γνώσης 170
3.6.4 Στρατηγικές για τη Διοίκηση Γνώσης 174
3.6.5 Προστιθέμενη αξία των στρατηγικών για
τη Διαχείριση της Γνώσης 181
3.7 Η σύμπραξη της Διοίκησης Γνώσης με άλλους διοικητικούς
κλάδους 182
3.7.1 Η μέθοδος του Ανασχεδιασμού Επιχειρησιακών
Λειτουργιών (Business Process Reengineering) 182
3.7.2 Η τεχνική της Συγκριτικής Αξιολόγησης (Benchmarking) 186
3.7.3 Η μεθοδολογία της Ισορροπημένης Κάρτας
Επιδόσεων (Balanced Scorecard) 192
Σύνοψη 194
Λέξεις-κλειδιά 195
Ερωτήσεις για συζήτηση 195
Προτεινόμενα θέματα εργασιών 195
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση 196
Ξενόγλωσση 196

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Το Οργανωτικό Περιβάλλον της Διαχείρισης Γνώσης

4.1 Η τεχνολογία και τα συστατικά ενός περιβάλλοντος
Διαχείρισης Γνώσης 204
4.2 Ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας στη Διαχείριση
της Γνώσης 208
4.2.1 Η αμφίδρομη σχέση οργανωσιακής κουλτούρας
και Διαχείρισης Γνώσης 212
4.2.2 Η Διαχείριση της Γνώσης και η συναισθηματική
νοημοσύνη 215
4.3 Συμπεράσματα κεφαλαίου 217
Σύνοψη 218
Λέξεις-κλειδιά 218
Ερωτήσεις για συζήτηση 219
Ομαδική εργασία διαδικτύου 219
Προτεινόμενα θέματα εργασιών 219
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση 220
Ξενόγλωσση 222
Διαδικτυακές πηγές 223

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Εφαρμογές της Διαχείρισης Γνώσης

5.1 Ανάπτυξη μέσω της γνώσης 226
5.2 Η Διαχείριση αλλαγών ως εργαλείο ενσωμάτωσης
των πρακτικών της Διαχείρισης Γνώσης 227
5.3 Διαχείριση Γνώσης και οργανωσιακή μάθηση 230
5.4 Η Διαχείριση Γνώσης στο δημόσιο τομέα 232
5.5 Η Διαχείριση Γνώσης στην Ελλάδα 239
Σύνοψη 239
Λέξεις-κλειδιά 240
Ερωτήσεις για συζήτηση 240
Προτεινόμενα θέματα εργασιών 240
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνόγλωσση 241
Ξενόγλωσση 241

Επιμύθιο 245

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία
Ελληνόγλωσση 247
Ξενόγλωσση 248
Διαδικτυακές πηγές 249

Γλωσσάριo Βασικών Εννοιών 251

Παραρτήματα
Παράρτημα 1 253
Παράρτημα 2 258
Παράρτημα 3 261
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Διαχείριση Γνώσης - ΡΩΣΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΣΠΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
€17,10 €15,39
 
 
 
^BACK TO TOP