Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Θεολογία Δογματικά - Ποιμαντικά Άρθρα-Μελέτες > Χριστολογία


Χριστολογία

Χριστολογία

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
€14,84  €13,36 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 1
Χρονολογία έκδοσης:  1992
ISBN: 23974
Σχήμα: 14x21
Σελίδες: 406
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ.ΔΗΜ.ΝΕΚ.
Κωδικός βιβλίου: 23974
Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ)
Περιεχόμενα>>  
Σημείωμα εκδότου 7
Τοις εντευξομένοις 8


ΜΕΡΟΣ Α'
Περί του θείου χαρακτήρας και του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Περί του Σωτήρος και λυτρωτού του ανθρωπίνου γένους.
1. Περί του υιού του ανθρώπου ότι ο Ιησούς Χριστός εστίν η οδός, η αλήθεια και η ζωή 9
2. Ότι το όνομα «υιός ανθρώπου» εστί το όνομα, δι' ου ευηγγελίσθη η ανθρωπότης τον μέλλοντα Σωτήρα και Λυτρωτήν. 12
3. Περί της προσδοκίας των εθνών 14
4. Ότι ο Θεός απεκάλυψε την έλευσιν του Λυτρωτού 22
5. Περί της προσεγγίσεως του πληρώματος του χρόνου, της πληρώσεως της προσδοκίας των εθνών 27
6. Περί του πληρώματος του χρόνου και της εμφαινομένης απολύτου ανάγκης της ελεύσεως του Λυτρωτού της ανθρωπότητας 28
7. Περί των δύο σημείων των γενομένων εν τη Ιουδαία μετά την έλευσιν του Σωτήρος Χριστού 30

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Περί αιωνίου ζωής.
1. Ότι ο πόθος της αιωνίου ζωής, ων έμφυτος, εστίν αληθής 32
2. Ότι ο άνθρωπος επεζήτησεν αείποτε την αιώνιον ζωήν 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Περί της ελεύσεως του Σωτήρος και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων αυτού.
1. Ότι έπληρώθη ο διακαής του ανθρώπου πόθος 40
2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Σωτήρος 43

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ' Περί της αναγκαιότητος της εις Χριστόν Ιησούν πίστεως.
1. Ότι ουδείς επιγινώσκει τον υιόν ει μη ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα τις επιγινώσκει ει μη ο Υιός 48
2. Ότι η πίστις προς τον Υιόν του Θεού καθιστά ομού γνωστόν τον Θεόν Πατέρα κτλ 49
3. Ότι η αιώνιος ζωή εύρηται εν τη πίστει προς τον Ιησούν Χριστόν 51
4. Ότι ο νοών την ύπαρξιν του Θεού οφείλει να πιστεύη Αυτώ 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' Ανάπτυξις των μαρτυριών της χριστιανικής πίστεως.
1. Ότι η εις Χριστόν πίστις είναι φωτεινή, διότι το περιεχόμενον αυτής είναι φως διαυγάζον κτλ 57
2. Η εις Χριστόν πίστις ως οδηγός προς γνώσιν της αληθείας 59
3. Η εις Χριστόν πίστις αναπτύσσει θερμήν αγάπην προς το περιεχόμενον αυτής 60
4. Η εις Χριστόν πίστις τίκτει την ελπίδα προς τον Θεόν 62
5. Η εις Χριστόν πίστις κοσμεί τον πιστόν με τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος 63
6. Δαψιλεύει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος 65
7. Μαρτυρείται εκ της διαπλαστικής αυτής δυνάμεως 66
Εικών του διαπλασθέντος ανθρώπου 67
Εικών του ενάρετου χριστιανού 69
8. Πληροφορεί τον νουν και πείθει την καρδίαν 71
Εικών της αρετής του χριστιανού 72
9. Διαυγάζει τους οφθαλμούς της διανοίας των καθαράν εχόντων καρδίαν 74
10. Μεταδίδωσι τω πιστώ ηθικήν ζωήν 78
11. Είναι αποκαλυπτική και επιβλητική 80
12. Μαρτυρείται εκ της δυνάμεως του τιμίου Σταυρού 86
13. Μαρτυρείται εκ της αναστάσεως του Ιησού Χρι­στού 92
14. Μαρτυρείται εκ της προόδου του κηρύγματος δια των απείρων εναντιοτήτων 97
15. Μαρτυρείται δια της ταχείας διαδόσεως του χρι­στιανισμού εν όλω τω τότε γνωστώ κόσμω 115

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'
Περί της θειότητος της χριστιανικής πίστεως και της δυνάμεως αυτής.
Περί θαυμάτων 126

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' Περί του λόγου της αθετήσεως των θαυμάτων.
1. Ότι η άγνοια του Θεού και του ανθρώπου εστίν ο λόγος της αθετήσεως των θαυμάτων 146
2. Ότι η έννοια του Θεού ως απολύτου όντος υποστηρίζει την εν τω κόσμω αποκάλυψιν Αυτού 150
3. Ότι η αγαθότης του Θεού βούλεται την αποκάλυψιν Αυτού εν τω κόσμω 157
4. Περί της σχέσεως του Θεού προς τον άνθρωπον ιδίως 159
5. Περί του τρόπου καθ' ον πραγματούται η θεία αποκάλυψις 160
6. Η πνευματική του ανθρώπου φύσις επιδέεται της θείας αποκαλύψεως 163

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Ότι εκ μόνης της εις Χριστόν Ιησούν πίστεως η αιώνιος ζωή και ουκ εξ έργων νόμου.
1. Ότι δια της χάριτος η σωτηρία 167
2. Ότι ο νόμος εγένετο παιδαγωγός εις Χριστόν 169
3. Ότι ο Θεός και τα έθνη εποδηγέτει εις επίγνωσιν της αληθείας 173
4. Ότι ο νόμος ήτο ανίσχυρος προς σωτηρίαν 176

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Ο θείος χαρακτήρ και το έργον του Σωτήρος Ιησού Χριστού μαρτυρούμενα υπό της Ιστορίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Περί του θείου χαρακτήρας του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
1. Μαρτυρείται εκ του μεγάλου σημείου του αιτηθέντος παρά των Ιουδαίων 212
2. Μαρτυρείται εκ της ηθικής του κόσμου αναγεννήσεως της συντελεσθείσης δια του δοθέντος σημείου 218

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
Περί του έργου της αποστολής του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
1. Ότι είναι να σώση τον άνθρωπον και διδάξη αυτόν την αλήθειαν 222
2. Ότι μόνος 6 Υιός του Θεού ηδύνατο να διδάξη την αλήθειαν 227

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IB'
Περί του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρος Χριστού, ήτοι περί του προφητικού, του αρχιερατικού και Βασιλικού
αξιώματος Αυτού. Α' Περί του προφητικού αξιώματος του Σωτήρος Χριστού.
1. Ο Κύριος Ι.Χ. ως κατ' εξοχήν προφήτης 231
Αι προφητείαι του Ι.Χ. περί της καταστροφής της Ιε­ρουσαλήμ, του ναού, του εξολοθρευμού των Ιουδαίων πληρούμεναι κατά γράμμα 235
2. Περί της διαφοράς του προφητικού λόγου του Σ.Ι.Χ. από του προφητικού λόγου των προφητών 237
Β' Περί του αρχιερατικού αξιώματος του Σ.Ι. Χριστού.
1. Ο Σ.Ι.Χ. ως κατ' εξοχήν Αρχιερεύς 238
2. Περί της διαφοράς της αρχιερωσύνης του Σ.Ι. Χριστού και της αρχιερωσύνης Ααρών 239
Γ' Περί του βασιλικού αξιώματος του Σ.Ι. Χριστού.
1. Ο Σ.Ι.Χ. ως κατ' εξοχήν Βασιλεύς 241
2. Έννοια καθ' ην βασιλεύει ο Χριστός 243

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ
Περί του απολυτρωτικού έργου του Σωτήρος Ι. Χριστού του διαιωνισθέντος δια της Αγίας Αυτού Εκκλησίας.
Ότι εν τη Εκκλησία βασιλεύει η βασιλεία του Θεού επί της γης 244

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ'
Η Θεότης του Κυρίου ημών Ι.Χ. και το ομοούσιον Αυτού τω Θεώ και Πατρί εκ των Αγίων Γραφών μαρτυρούμενα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ IE'
Περί των δύο φύσεων του Κυρίου ημών Ι. Χριστού ότι τέλειος ων Θεός εγένετο τέλειος άνθρωπος.
1. Ότι ο Κύριος ημών Ι.Χ. έχει την θείαν φύσιν και εστίν αληθώς υιός του Θεού 256
2. Περί του Κυρίου ημών Ι.Χ. ότι ων τέλειος Θεός εγένετο και τέλειος άνθρωπος 260

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ'
Περί του αποκαλυφθέντος Θεού εν τη Π.Δ. υπό το όνομα Ιεχωβά.


ΜΕΡΟΣ Β'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'
Περί της αποκαλύψεως του Θεού εν τω κόσμω κατά τας Αγίας Γραφάς.
Η αποκάλυψις του Θεού εν τω κόσμω μαρτυρουμένη εκ της πληρώσεως των προφητειών 277

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
1. Ότι ο Ιησούς Χριστός ην υιός Δαυίδ και υιός Θεού 292
2. Προφητείαι περί της φυλής, γένους, οίκου, πάτριας και του τόπου της γεννήσεως του Μεσσίου 294
Προφητείαι πληρωθείσαι εις το πρόσωπον του Ιησού 298
3. Ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εστίν ο επηγγελμένος λυτρωτής του κόσμου 299

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'
Ο θείος χαρακτήρ του Σωτήρος ημών Ι. Χριστού ως προεγράφη υπό των προφητών.
1. Προφητείαι περί του χαρακτήρος του Μεσσίου 311
2. Σκέψεις περί του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 314
3. Υπόμνημα εις την διδασκαλίαν του Κυρίου ημών Ι. Χριστού 316
4. Χωρία του Ιερού Ευαγγελίου περιγράφοντα τον χαρακτήρα του Μεσσίου οίον περιέγραψαν οι προφήται 321
5. Προφητείαι περί των παθών, του θανάτου, της ταφής και της αναστάσεως του Μεσσίου 326
6. Ότι ο του Μεσσίου θάνατος εστίν εξιλασμός και διαλλαγή 329
7. Προφητείαι περί της επιστροφής των εθνών εις Θεόν ζώντα 330
8. Ότι συνετελέσθη ο υπό των προφητών ορισθείς χρόνος 332
Ερμηνεία των εβδομήκοντα εβδομάδων 333
Συμφωνία της προφητείας προς την Ελληνικήν και Ρωμαϊκήν χρονολογίαν 335
Πλήρωσις των προφητειών μετά την πλήρωσιν των εβδομήκοντα εβδομάδων 336


ΜΕΡΟΣ Γ'
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' Περί της πληρώσεως των προφητειών καθόλου.
1. Προρρήσεις του προφήτου Μωϋσέως προλέγουσαι τας μέλλουσας τύχας του Ιουδαϊκού έθνους 339
2. Πλήρωσις των ευχών 345
3. Πλήρωσις των καλών προρρήσεων επί της εποχής των Κριτών 349
4. Πλήρωσις των προφητειών επί των Βασιλέων 354
5. Κατάραι και πλήρωσις αυτών 354
6. Προφητείαι των λοιπών προφητών των προαναγγειλάντων τοις υιοίς Ισραήλ τας μέλλουσας τύχας αυ­τών 373
7. Προφητείαι περί της επιστροφής των δύο φυλών Ιούδα και Βενιαμίν από της αιχμαλωσίας Βαβυλώνος 373
8. Προφητείαι περί της καταστροφής της Ιουδαίας 379

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'
Προφητείαι αναφερόμενοι προς τα πλησιόχωρα έθνη τα καταπολεμήσαντα και καταθλίψαντα τους υιούς Ισραήλ.
1. Αι περί της Νινευΐ προφητείαι 382
2. Περί του μεγέθους της Νινευΐ 383
3. Περί της καταστροφής της πόλεως Νινευΐ 385
4. Αι περί της Βαβυλώνας προφητείαι 389
Γλωσσάρι 395
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
   
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Χριστολογία - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ
€14,84 €13,36
 
 
 
^BACK TO TOP