Stamoulis Publications Home Page

Ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο
εκδόσεις βιβλίων


Πατήστε εδώ για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα των Εκδόσεων Σταμούλη Πατήστε εδώ για να εγγραφείτε στο e-shop και να κάνετε τις αγορές σας Είσοδος Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα προϊόντα που έχετε αποθηκεύσει Πατήστε εδώ για να τροποποιήσετε στοιχεία του λογαριασμού σας. Επικοινωνία
Αρχική Εγγραφή Είσοδος Λίστα Λογαριασμός Επικοινωνία
Αναζήτηση Σύνθετη Αναζήτηση
το καλάθι περιέχει
0 προϊόντα
Πατήστε εδώ για να δείτε τα περιεχόμενα του καλαθιού και να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.
επιλογή γλώσσας Ελληνικά English
Εγγραφή στην ηλεκτρονική μας ενημέρωση
Κατηγορίες
 
eBooks
 
 
Οικονομία & Διοίκηση
 
 
Γεωτεχνικές Επιστήμες
 
 
Εφηβικά
 
 
Θεολογία
 
 
Παιδικά
 
 
Θετικές Επιστήμες
 
 
Περιβάλλον - Ενέργεια
 
 
Ιατρική
 
 
Πληροφορική - Τεχνολογία
 
 
Δίκαιο
 
 
Εκπαίδευση - Κατάρτιση
 
 
Κοινωνικές Επιστήμες
 
 
Λεξικά
 
 
Διάφορα
 
 
Ιστορία - Λαογραφία
 
 
Μαγειρική
 
 
Πολιτική
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Ανθοδετική
 
 
Πανεπιστημιακά
 
Οι εκδόσεις μας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RapidSSL
Google+

Αρχική Θεολογία Σύγχρονοι Γέροντες Βιογραφίες > Ο Οδοιπόρος


Ο Οδοιπόρος

Ο Οδοιπόρος

ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ
€11,66  €10,49 (-10,00%)
Πόντοι που κερδίζετε: 1
Χρονολογία έκδοσης:  1993
ISBN: 960203260X
Σχήμα: 18x24
Σελίδες: 178
Κατηγορία είδους: ΒΙΒΛΙΟ
Εκδότης: ΑΣΤΗΡ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε & ΑΛ. ΑΕΒΕ
Κωδικός βιβλίου: 21811
Εξώφυλλο: ΜΑΛΑΚΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ
Διαθεσιμότητα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ 4-5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Περιεχόμενα>>  
Πρόλογος 7

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄
Αι πρώται μελέται και ανάγνωσις του Οδοιπόρου εις τους βίους των αγίων και μαρτύρων - Θεία έλλαμψις και φωτισμός του νοός και της καρδίας αυτού εκ της μελέτης και της χάριτος του Θεού - Απόφασις αυτού να αναχωρήση εκ του κόσμου και ακολουθήση τον Χριστόν - Οι πρώτοι πειρασμοί και αι κατ' αυτού απειλαί των πονηρών δαιμόνων 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄
Ο φόβος και η δειλία εφυγάδευσαν την αγάπην του Οδοιπόρου προς τον θεόν και τον πόθον προς την ουράνιον Ιερουσαλήμ - Η έλλειψις της προσευχής και της αναγνώσεως των θείων Γραφών, τον απεμάκρυναν του Θεού και της οδού της αρετής και επλησίασαν αυτόν εις τον κόσμον 16

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄
Ο Οδοιπόρος δια της μελέτης και αναγνώσεως των θείων Γραφών και δια της προσευχής και μετανοίας, επανεύρε πάλιν την εις ουρανούς οδόν - Μετάνοια αυτού και εξομολόγησις - Μελέται αυτού εις το ιερόν Ευαγγέλιον - Η μεγάλη του χαρά και επιθυμία να αποκτήση τον πολύτιμον μαργαρίτην 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄
Ο Οδοιπόρος δια της μελέτης των αγίων Γραφών, της μετανοίας και εξομολογήσεως εις την ευθείαν οδόν, αποφασίζει να ακολουθήση τον Χριστόν - Εμπόδια εκ μέρους του μισοκάλου εχθρού, εκ των γονέων, συγγενών και φίλων, των σαρκικών ηδονών και επιθυμιών - Δια της προσευχής, της πίστεως και της εις Θεόν ελπίδος νικά 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄
Ο Οδοιπόρος αναχωρεί εκ της επιγείου πατρίδος διά την άνω Ιερουσαλήμ ακολουθών τον Χριστόν, τον καλόν ποιμένα - Περιπέτειαι, ταλαιπωρίαι, κακουχίαι, πειρασμοί κατά την οδόν - Ο Κύριος ενισχύει αυτόν δι' Αγγέλου - Ισχυρόν όπλον το ιερόν Ευαγγέλιον 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄
Ο Οδοιπόρος βαδίζων την στενήν και τεθλιμμένην οδόν ανέρχεται όρος τι μετά πολλού κόπου και κινδύνου και φθάνει εις Μονήν - Φιλοξενία και περιποίησις εκ μέρους των μοναχών - Συνέχεια της οδοιπορίας - Γνωριμία αυτού μετά αγίου πνευματικού Πατυρός - Δοκιμασίαι, θλίψεις, στενοχωρίαι αυτού - Ο Θεός δοκιμάζει αυτόν και πάλιν τον βοηθεί 56

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄
Η εν τω στρατώ διαγωγή του Οδοιπόρου - Η μελέτη των αγίων Γραφών, η προσευχή - Παρακολούθησις θείων κηρυγμάτων και αγρυπνιών - Η ως εκ θαύματος διάσωσις αυτού εκ μεγάλου κινδύνου. Αφυπηρέτησις αυτού εκ των τάξεων του στρατού 66

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄
Αναχώρησις του Οδοιπόρου εκ της επιγείου στρατείας διά την επουράνιον - Θεσσαλονίκη - Ο άγιος Δημήτυριος θαυμασίως διασώζει τον Οδοιπόρον απαγόμενον εις θάνατον - Η αποκατάστασις αυτού και αφιέρωσις εις Μονήν της Θεοτόκου - Η περιβολή του σχήματος των μοναχών - Η χειροτονία του εις διάκονον 76

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄
Μετάβασις του Οδοιπόρου εις άγιον Όρος - Επίσκεψις των ιερών Μονών και Σκήτεων - Ασθένεια αυτού και θεραπεία υπό της αγίας Ζώνης - Επιστροφή διά Θεσσαλονίκης - Θρήνος αυτού - Καταδίκη αυτού υπό των Τούρκων - Ο άγιος Δημήτριος και πάλιν θαυμασίως τον διασώζει - Επάνοδος αυτού εις την Ονήν της μετανοίας του - Χειροτονία αυτού εις πρεσβύτερον 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄
Η παραμονή του Οδοιπόρου εν τη Μονή της μετανοίας του - Αι μελέται αυτού εις θρησκευτικά βιβλία - Αι περιοδείαι αυτού ως πνευματικού και ιεροκήρυκος 102

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄
Μεγάλη περιοδεία του Οδοιπόρου - Μετάβασις αυτού εις την επίγειον Ιερουσαλήμ - Αγίους Τόπους - Παλαιστίνην, Αραβίαν, όρος Σινά, Αίγυπτον, όρος Άθω,
Θεσσαλονίκην 112

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ΄
Μετάβασις Οδοιπόρου εις Κωνσταντινούπολιν - Η επίσκεψίς του εις τα Πατριαρχεία, εις τον ιστορικόν ναόν της του Θεού αγίας Σοφίας κ.λπ. - Εις τας Πριγκηποννήσους, Χαλκηδόν, Βόσπορον κ.λπ. - Απόπειρα αυτού όπως προσελκύση τους Οθωμανούς εις την ορθόδοξον πίστιν - Αλληλογραφία τυτού μετά του Προέδρου της τουρκικής Δημοκρατίας Κεμάλ - Επιστροφή εις την μετάνοιάν του - Πόθος αυτού διά την άνω Ιερουσαλήμ - Πρόσκλησις αυτού εις την άνω Ιερουσαλήμ υπό των πολιτών αυτής αγίων Πάντων 135

Επίλογος 148
Ευχαί 149
Οπτασίαι του Οδοιπόρου 163
Το προϊόν προστέθηκε στο καλάθι σας

 Περιεχόμενα καλαθιού
Δεν έχετε αρκετούς πόντους για να αγοράσετε αυτό το προϊόν!

 Περιεχόμενα καλαθιού
Εmail Αlert
Εάν θέλετε να σας ενημερώσουμε όταν το βιβλίο γίνει διαθέσιμο ή όταν κάποιος συγγραφέας εκδόσει κάποιο νέο βιβλίο, συμπληρώστε το email σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Παρακαλώ ενημερώστε με,
με email όταν:
 
το βιβλίο γίνει διαθέσιμο
ο συγγραφέας εκδώσει καινούριο βιβλίο
   
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία, πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος. Για να κάνετε εγγραφή, πατήστε εδώ
Είδατε πρόσφατα
1Ο Οδοιπόρος - ΓΕΡΩΝ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ
€11,66 €10,49
 
 
 
^BACK TO TOP